Alle våre leverandører er valgt på grunnlag av at de kan og har signert våre etiske retningslinjer.

Vi definerer våre CSR-mål som å være i tråd med FNs 10 globale mål, der alle våre leverandører er tredjepartsrevidert av eksterne revisjonsbyråer som Amfori, BSCI, Bureu Veritas, SGS, Sedex. Alle leverandører blir revidert enten av oss eller en tredjepart for sosial og miljømessig overholdelse av nasjonal CSR-lovgivning.

Våre leverandører leverer nye rapporter årlig, og vi prøver å besøke dem minst en gang i året.