På transportsiden vil vi også i 2024 fortsette effektiviseringen og rasjonaliseringen som vi startet i 2022. Vi vil i første omgang jobbe med en ytterligere kartlegging av våre innkjøpsmønstre og tilhørende transportmuligheter, inkludert de enkeltes behov, og kombinere dette med analyser. av alternativene som er å minimere transport fra produsent til sluttforbruker, er målet en ambisiøs minimering av selskapets totale Co2 fotavtrykk gjennom optimalisert produksjon og transport.

I 2024 starter vi en datadrevet og systematisert oppfølging av vår miljøpåvirkning på transportområdet, inkludert fokus på økt bruk av grønnere transportløsninger. Den digitale systemstøtten vil inkludere og samle inn informasjon om alle transportformer som det enkelte produkt utsettes for i løpet av levetiden.